Menu

Veilig sportklimaat

Volamie staat voor een veilig sportklimaat, waarin iedereen met plezier sport, training geeft, coacht of kijkt. Grensoverschrijdend gedrag hoort niet thuis in een goed en stimulerend sportklimaat. Uit cijfers van het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF blijkt echter dat grensoverschrijdend gedrag een realiteit is die nog veel te vaak voorkomt.

Een veilig sportklimaat ontstaat er wanneer er duidelijkheid is over wát een veilig sportklimaat is, en hoe deze wordt gehandhaafd. Volamie heeft daarom gedragsregels opgesteld, waarvan wij verwachten dat iedereen ze naleeft. Ook is er een aannamebeleid voor (nieuwe) vrijwilligers en is er een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Door de gedragsregels en ons aannamebeleid zijn de verwachtingen naar eenieder duidelijk en kunnen leden en toeschouwers hierop aangesproken worden.

Helaas is een veilig sportklimaat niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Het kan zijn dat door verschillende redenen een lid zich niet veilig voelt binnen de vereniging. Wanneer dit zo is, zijn er verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Wij hopen echter dat je contact op wil nemen met de vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon kan jou helpen met het zoeken naar een passende vervolgstap voor de situatie.