Daisy van der Veen
Voorzitter
Stan Esmeijer
Secretaris
Jan Willemsen
Algemene zaken - sponsoring
Millo van Tilborg
Technische Zaken
Iris Alink
Penningmeester
Vacature
Bestuurslid
Jára Arltová
Ledenadministratie