Jan Willemsen
Voorzitter
Stan Esmeijer
Secretaris
Marcel Pasman
Algemene zaken - sponsoring
Millo van Tilborg
Technische Zaken
J.P. Veldman
Penningmeester
Dennis Boekhorst
PR & Communicatie
Jára Arltová
Ledenadministratie