Binnen Volamie creëren we een veilig sportklimaat. Dit doen we o.a. door het VOG beleid. Het VOG beleid is er om ervoor te zorgen dat we voor alle sporters en vrijwilligers zich thuis en veilig kunnen voelen.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een papieren document dat aangeeft dat het gedrag van de vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie.

De uitgangspunten

Volamie wil ervoor zorgen dat (jeugd)leden in een veilige omgeving de volleybalsport en volleybalactiviteiten kunnen uitvoeren.
• Alle vrijwilligers zijn verplicht zich in te schrijven als vrijwilliger van de vereniging, zodat de vereniging zicht heeft op haar vrijwilligers.
• De volgende vrijwilligers zijn verplicht om een VOG aan te vragen:
o (Assistent) Trainers,
o Stafleden,
o (Assistent) Coaches (met uitzondering van coaches die sporadisch invallen),
o Vrijwilligers die activiteiten organiseren voor (o.a.) jeugdleden,
o Vrijwilligers die zich bezighouden met geldstromen.
• Iedereen die zelfstandig training geeft dient een VOG aan te vragen. Voor assistenten het advies om vanaf 16 jaar een VOG aan te vragen.
• Als een vrijwilliger geen VOG aan wil vragen, mag de vrijwilliger de vrijwilligersfunctie niet uitvoeren.
• Als er uit de VOG blijkt dat er bezwaar is, mag de vrijwilliger de vrijwilligersfunctie niet uitvoeren.

Uitvoering

Een bestuurslid houdt zich bezig met de registratie van de VOG’s van de
vrijwilligers (verder te noemen de VOG medewerker).

De VOG medewerker ontvangt automatisch een mail dat er een vrijwilliger zich heeft ingeschreven. Op basis van de functie van de vrijwilliger en bovenstaande uitgangspunten wordt bepaald of de vrijwilliger een VOG moet aanvragen. De VOG medewerker zorgt ervoor dat de nieuwe vrijwilliger een link krijgt waarmee de VOG gratis aangevraagd kan worden. Zodra de vrijwilliger de VOG heeft ontvangen stuurt de vrijwilliger een kopie van de VOG naar de VOG medewerker. Deze registreert of er geen bezwaar (of wel bezwaar) is. De kopie van de VOG wordt daarna verwijderd.

Als een vrijwilliger geen VOG wil aanvragen of dat er bezwaar is, mag de vrijwilliger de vrijwilligersfunctie niet uitvoeren. De VOG medewerker zal dit bij het bestuur melden die de . Het bestuur zal de vrijwilliger op de hoogte stellen dat hij of zij de functie niet mag uitvoeren.

Na 3 jaar dient de VOG vernieuwd te worden, de VOG medewerker zal de vrijwilliger op de hoogte stellen en een link sturen voor een vernieuwde aanvraag.