“Sociale veiligheid!”

Vertrouwenscontactpersoon Volamie

Sporten is heerlijk! Je kunt er je energie in kwijt, het is (ont)spannend, gezond en gezellig met je teamgenoten. Volamie is een vereniging die wil dat je het sporten ook zo ervaart.

Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol er vanaf gaat. Bijvoorbeeld als je wordt lastig gevallen, buitengesloten of gepest. Of als iemand grappen maakt over je, of aan je zit terwijl je dat niet wilt. We hebben het dan over grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Als je er mee te maken krijgt, is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning. Daarom heeft Volamie een vertrouwenscontactpersoon benoemd die je snel en vertrouwelijk op weg kunnen helpen en voorzien van advies.

In contact komen met de vertrouwenspersoon van Volamie?
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Volamie is Erica Hofs. Ze is onafhankelijk van het bestuur.
Je kunt haar bereiken via e-mail: vcpvolamie@gmail.com
Schrijf slechts algemeen op waarom je contact zoekt en op welke manier je contact wil. Onze VCP neemt contact met jou op.

Wat houdt het in?
Als je een probleem hebt over pesten, alcohol, geweld of ongewenste/seksuele intimiteiten, kan je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, maar ook over iets anders dat je binnen de groep dwars zit en waarvan je het moeilijk vindt om dit te bespreken. Ook als je dingen ziet gebeuren die niet door de beugel kunnen, maar niet het slachtoffer bent, kun je contact opnemen. Alle leden, trainers, coaches, vrijwilligers of ouders kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen.

Hoe werkt het?
Als je een melding wilt doen, kan je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen. Deze persoon zal een gesprek met je aangaan over het incident, samen wordt besproken wat er is gebeurd. Het gesprek is volledig vertrouwelijk. Vervolgens zal de vertrouwenscontactpersoon samen met je bekijken wat de te volgen stappen zijn en wie wordt ingeschakeld voor eventuele vervolg acties. Dat kan uiteenlopen van enkel een goed gesprek, inschakelen van bestuur, tot benaderen van een (interne) bemiddelaar of het inschakelen van de betreffende autoriteiten. In het geval van strafbare feiten heeft de vertrouwenscontactpersoon wel een meldplicht.

Halfjaarlijks doet de vertrouwenscontactpersoon een (geanonimiseerde) verslaglegging van gemelde incidenten. De vertrouwenscontactspersoon is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook beschuldigden kunnen hier om verwijzing of advies naar de juiste personen of instanties vragen.

Hoe te bereiken?
De vertrouwenscontactpersoon van Volamie kan worden benaderd via de contactgegevens boven aan deze pagina. 

Tot slot!
In de praktijk blijkt dat de functies van vertrouwenscontactpersoon en vertrouwenspersoon nog wel eens door elkaar worden gehaald.

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een melding heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand  over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is degene die er voor zorgt dat de meldingen volgens de juiste procedure worden behandeld en de juiste personen worden ingeschakeld voor eventuele vervolgacties. Ook zet deze het beleid uit en is bezig met preventie.

Vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij de Nevobo/NOC*NSF. Zij begeleiden en adviseren de melders, slachtoffers en beschuldigden in het gehele proces, zij hebben een inhoudelijke adviserende rol. Vertrouwenspersonen van de Nevobo/NOC*NSF kunnen ook te allen tijde rechtstreeks worden benaderd.

In contact komen met een vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport (NOC*NSF)?
Het Centrum Veilige Sport is telefonisch bereikbaar op 0900 – 2025590 ( gratis) van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.  
E-mail contact is ook mogelijk centrumveiligesport@nocnsf.nl .
Voor meer informatie ga naar de site https://centrumveiligesport.nl/