Binnen Volamie verwerken we diverse persoonsgegevens. Dit is nodig om o.a. de
ledenadministratie te doen, de financiële administratie te doen en voor communicatie tussen kaderleden en andere leden. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen onze vereniging en de website.

Persoonsgegevens

Door je in te schrijven als lid geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken die je aan ons verstrekt.
De volgende persoonsgegevens verwerken we:

• NAW-gegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Bankgegevens
Het verwerken van persoonsgegevens van personen onder 16 jaar doen we alleen met toestemming van ouders/voogd.

Foto- en beeldmateriaal

Tijdens wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van Volamie kunnen foto’s en video’s gemaakt worden. Deze zullen enkel gebruikt worden voor analysedoeleinden en publiciteitsdoeleinden (website, social media, banners, flyers en dergelijke).
Door je in te schrijven als lid geef je toestemming om foto- en beeldmateriaal waar je op staat hiervoor te mogen gebruiken.

Verwerken persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het spelen in competitieverband
• Het maken van de teamindeling
• Het versturen van nieuwsbrieven
• Het innen van contributie
• Te kunnen communiceren met leden

Bewaartermijn persoonsgegevens

Volamie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Hierbij hanteren we de volgende bewaartermijnen:

  1. In de ledenadministratie bewaren we je gegevens zolang je lid bent en zolang je nog financiële verplichtingen hebt.
  2. Voor de financiële administratie hanteren we de wettelijke bewaartermijn.
  3. Voor de Nieuwsbrief sta je op de mailinglijst totdat je jezelf afmeldt.

Delen persoonsgegevens

Volamie verstrek geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van haar doelen.
Indien er derden betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft Volamie met deze derden partijen een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens

De bescherming van je persoonsgegevens wordt binnen Volamie serieus genomen. We nemen hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan.

Jouw gegevens

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen.
Een verzoek tot inzien, aanpassing of verwijdering van je persoonsgegevens kun je doen door een mail te sturen naar info@volamie.nl, wij zullen je verzoek dan in behandeling nemen.

Wijzigingen in ons privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.